Γερμανικά. Υποστηρικτικό υλικό για τους μαθητές του 3ου Γυμνασίου Λαμίας

0

Σε αυτήν τη σελίδα θα βρείτε αναρτημένα αρχεία για την γραμματική της Γερμανικής Γλώσσας με τη σειρά που αυτή παρουσιάζεται στο διδακτικό εγχειρίδιο Deutsch-Ein Hit!1. Δίπλα σε κάθε εξήγηση ή αναφορά υπάρχει ειδική σημείωση σε πλαίσιο που παραπέμπει στην σελίδα του βιβλίου όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο γραμματικό φαινόμενο ή τμήμα του. Προς το παρόν οι αναρτήσεις περιορίζονται στους μαθητές της Α΄τάξης. Το υλικό είναι  συγγράφεται και αναρτάται από τον διδάσκοντα και θα εμπλουτίζεται με νέα προγράμματα για την ενασχόληση των μαθητών μέσω του ΗΥ, προχωρώντας σε πιο επικοινωνιακές μορφές.

Ο υπεύθυνος καθηγητής, σε περιπτώσεις δανεισμού των σημειώσεών του, σάς ευχαριστεί εκ των προτέρων για  την αναφορά της πηγής.

Απ. Γατής

MEd Γερμανικών

____________________________________

ΤΑΞΗ Α΄

Περιεχόμενα

Μέρος Α΄ – Λεξιλόγιο

  1. Λεξιλόγιο σελ. 13-18 [αρχείο pdf, download] (αν. 19-10-2017)

Μέρος Β΄- Γραμματική

  1. Το ρήμα και ο σχηματισμός-κλίση του Ενεστώτα [Αρχείο pdf, download] (αν. 18-10-2017)
  2. Σύνταξη κύριας πρότασης – Σχηματισμός ερωτήσεων με ερωτηματικές λέξεις – Ευθείες ερωτήσεις – Προθέσεις in, aus και von. [Αρχείο pdf, download] (αν. 18-10-2017)
  3. Φ.Ε.: Άσκηση στον σχηματισμό ερωτήσεων και απαντήσεων. [Αρχείο pdf, download] (αν. 18-10-2017)
Share.

Comments are closed.