Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής. Απόκτηση κωδικών πρόσβασης και προσωπικού λογαριασμού για την συμμετοχή μαθητών στις εξετάσεις πιστοποίησης

0

Οι μαθητές της Γ’ τάξης Γυμνασίου, που για το σχολικό έτος 2018-2019 παρακολούθησαν μαθήματα εκπαιδευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο της προαναφερόμενης πράξης, θα έχουν την δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας στη χρήση ΤΠΕ.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (ΚΗΕ) τα οποία είναι εργαστήρια πληροφορικής Δημόσιων Σχολείων της Δ/μιας Εκπαίδευσης.
Τα γνωστικά αντικείμενα εξέτασης είναι τρία (3):
Επεξεργασία κειμένου (Word)
Υπολογιστικά φύλλα (Excel)
Υπηρεσίες Διαδικτύου και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Internet, mail).

Ανοίξτε με “κλικ” τα παρακάτω σχετικά αρχεία.

  1. Απόκτηση κωδικών πρόσβασης και προσωπικού λογαριασμού για την συμμετοχή μαθητών στις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας στη χρήση ΤΠΕ του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠπ)
  2. Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) – Υποβολή αιτήματος απόκτησης κωδικών πρόσβασης (Μαθητές)
  3. Οδηγός για τις διαδικασίες και το περιβάλλον εξέτασης
Share.

Comments are closed.