Αρχαιότητες και δημόσια έργα στη Φθιώτιδα 2004-2014

0

Μια σηµαντική έκθεση ανοίγει τις πύλες της στο κοινό στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαµίας στο πλαίσιο του εορτασµού της ∆ιεθνούς Ηµέρας Μουσείων.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, µε την υ̟πστήριξη της ∆ΕΥΑ Λαµίας και του ∆ήµου Λαµιέων, εγκαινιάζει τη ∆ευτέρα 18 Μαΐου

2015, ώρα 18.00, την Περιοδική Έκθεση Αρχαιολογικών Ευρηµάτων «καθ΄ οδόν. Αρχαιότητες και ∆ηµόσια ΄Εργα στη Φθιώτιδα 2004-2014».

Αντικείµενο της έκθεσης αποτελεί το υλικό το οποίο έφερε το φως η αρχαιολογική σκαπάνη την τελευταία δεκαετία µε αφορµή την κατασκευή

Μεγάλων Έργων (Νέα Σιδηροδροµική Γραµµή, Αυτοκινητόδροµος ΠΑΘΕ, Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας Ε65) σε διάφορες θέσεις στη Φθιώτιδα, και έργων υποδοµής σε τρία αστικά κέντρα, τη Λαµία, την Αταλάντη και τη Στυλίδα. Η έκθεση εγκαινιάζεται στο πλαίσιο του εορτασµού της ∆ιεθνούς Ηµέρας Μουσείων 2015.

To ∆ιεθνές Συµβούλιο Μουσείων (ICOM), στην  προσπάθειά του να αναδείξει το ρόλο των µουσείων στην σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε από το 1977 την 18η Μαΐου ως ∆ιεθνή Ηµέρα Μουσείων. Κάθε χρόνο η ηµέρα αυτή είναι αφιερωµένη σε ένα θέµα που αφορά στα µουσεία και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Για το 2015 το ∆ιεθνές Συµβούλιο Μουσείων έχει επιλέξει το θέµα «Μουσεία για µια βιώσιµη κοινωνία», επιιθυμώντας να επισημάνει τη δυνατότητα που έχουν τα µουσεία να προβάλλουν πρότυπα για µια κοινωνία λιγότερο καταναλωτική πιο ανοικτή σε συνεργασίες, µε σεβασµό στα οικοσυστήµατα: µια κοινωνία µε προοπτικές.

Η εκδήλωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαµίας τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των ∆ήµων Λοκρών, Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου και Στυλίδας, µε συνεργαζόµενους φορείς το Τεχνικό ΕΕπιμελητήριο Ελλάδας – Τµήµα Ανατολικής Στερεάς, τον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικο Σύλλογο Γυναικών Λαµίας, το Πνευµατικό Κέντρο Ρουµελιωτών, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Στυλίδας Υπάτης, τον Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού ∆ρυµού Οίτης και τους Φίλους Κινηµατογράφου Λαµίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιστημονική ηµερίδα (18.00-20.00) στο Συνεδριακό Κέντρο του Κάστρου Λαµίας, στην οποία οι αρχαιολόγοι της Εφορείας θα παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα των ανασκαφών τους, εγκαίνια της έκθεσης (20.00-21.00) στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του Μουσείου και Μουσική Εκδήλωση (21.00-22.00) στον Αρχαιολογικό Χώρο του Κάστρου.

Παράλληλα, την Κυριακή 17 Μαΐου ώρα 12.00, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης, εγκαινιάζεται η περιοδεύουσα έκθεση «Φυτά και Πολιτισµός στην ιστορία της Ευρώπης» ενώ στο Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας στην Υπάτη θα πραγματοποιηθούν από 10.30 έως 13.30.

Η είσοδος στα µουσεία στη 18 Μαΐου και στις εκδηλώσεις στη διάρκεια του  εορτασµού θα είναι ελεύθερη.

Share.

Comments are closed.