Για τη δικαιολόγηση απουσιών

0

Ενημέρωση από τη Διεύθυνση του σχολείου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση (10645/ΓΔ4/23-01-2018) η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, οι οποίες πλέον ΔΕΝ διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες και ανέρχονται στον αριθμό των 114 απουσιών.

Συνέχεια εδώ.

Share.

Comments are closed.