Ενημέρωση λειτουργίας σχολικών μονάδων

0

Σύμφωνα με την 123458/ΓΔ4/30-09-2021, σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι σχολικές μονάδες υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση.

Σημειώνεται ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές.

Το πρόγραμμα και το διδακτικό ωράριο θα είναι το ίδιο που ισχύει και δια ζώσης.

Από τη Διεύθυνση του σχολείου 

Share.

Comments are closed.