Επιμορφωτικό σεμινάριο για Καθηγητές Γαλλικών στη Λαμία

0

Στο 3ο ΓΕΛ Λαμίας  θα διεξαχθεί επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 6 ωρών για καθηγητές Γαλλικών (επιμορφώτρια: κ. Καβαρατζή) με το εξής θέμα:

  • Σάββατο 25 Απριλίου (9.00-15.00). «Καινοτόμες πρακτικές για την αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (Pratiques innovantes, secondaire et primaire : comment planifier son cours pour didactiser un texte littéraire)

Το εν λόγω σεμινάριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα διαρκούς επιμόρφωσης καθηγητών γαλλικής γλώσσας που συνδιοργανώνουν ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελλάδας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και έχει λάβει την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας δυνάμει των υπ. αρ.97112/Γ2/18-7-13 και 171790/Γ2/22-10-2014 εγγράφων του.  Όλα τα σεμινάρια του προγράμματος απευθύνονται σε όλους τους καθηγητές ΠΕ 05 Γαλλικών, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και παρέχονται δωρεάν στα μέλη του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελλάδας (APF fu Grèce).

Share.

Comments are closed.