Ετήσιος διδακτικός προγραμματισμός σχολικού έτους 2015-2016 για το μάθημα της Μουσικής

0

Σχετ.:

  1. το με αριθμ. πρωτ. 462/23-10-15 έγγραφό μου, με θέμα : Οδηγίες για τη Διδακτέα Υλη του μαθήματος της Μουσικής στη Δ/θμια Εκπ/ση

Αγαπητές/-οί συνάδελφοι,

Παρακαλώ όπως αποστείλετε τον ετήσιο διδακτικό προγραμματισμό σας, το αργότερο μέχρι τις 06-11-15, στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Οσον αφορά στη σύνταξη του προγραμματισμού δραστηριοτήτων σας, στην αρχή κάθε σχολικού έτους, επισημαίνονται τα έξής :

1) δεν αρκεί η παράθεση των ενοτήτων-κεφαλαίων από τον πίνακα περιεχομένων των διδακτικών εγχειριδίων ή άλλων βιβλιογραφικών πηγών, αλλά ο προγραμματισμός, επιγραμματικά, συγκεκριμένου θέματος διδασκαλίας και κύριων παιδαγωγικών στόχων,

2) κατανομή της διδακτέας ύλης μέσα στις 32 εβδομάδες του διδακτικού έτους 2015-16,

3) οι εκπαιδευτικοί που ανέλαβαν υπηρεσία μετά την 11η Σεπτεμβρίου, να σημειώσουν πότε ακριβώς άρχισαν να διδάσκουν,

4) οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται σε άλλο/-α σχολείο/-α για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου να σημειώσουν τις ημέρες που διδάσκουν σε αυτό/-ά,

5) να προσθέσετε τις ώρες και ημέρες διδασκαλίας της Χορωδίας, όπως επίσης τους βασικούς παιδαγωγικούς στόχους αυτής,

6) οι εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι διδάσκουν το μάθημα της Μουσικής, παρακαλώ να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μου.

Επιβάλλεται η συνεργασία όλων των εκπ/κών Μουσικής των Σχολικών Μονάδων της Δ.Ε. με κοινό στόχο την ουσιαστική και αποτελεσματική διάχυση της γνώσης.

Οι εκπ/κοί που διδάσκουν για πρώτη φορά σε κάποιο σχολείο μπορούν να ζητήσουν από το Διευθυντή τους τον Απολογισμό του προηγούμενου σχολικού έτους.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γυμνασίων να αποστείλουν το ωρολόγιο πρόγραμμα που αφορά στις ώρες διδασκαλίας της Μουσικής.

Θεωρώντας ότι, η συνεργασία μας είναι απαραίτητη και αναγκαία για την αναβάθμιση της Μουσικής Παιδείας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε στο λειτούργημά σας.

Είμαι πάντα στη διάθεση όλων σας. Καλή και δημιουργική συνέχεια.

Παρακαλώ όπως ενημερωθούν ενυπόγραφα οι ήδη υπάρχοντες εκπαιδευτικοί Μουσικής, αλλά και όσοι αναλάβουν αργότερα υπηρεσία.

Η Σχολική Σύμβουλος Εκπ/κών Μουσικής

Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας

Αμαλία Ζαχαριάδη

Share.

Comments are closed.