Λειτουργικά κενά και πλεονάσματα σχολείων Νομού Φθ/δας

0

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

α) Οι με την πράξη ΠΥΣΔΕ 9/30-6-2015 χαρακτηρισμένοι ονομαστικά οργανικά υπεράριθμοι (εφόσον το επιθυμούν και εφόσον σημειώνεται λειτουργική υπεραριθμία στο σχολείο τους )

β) οι χαρακτηρισμένοι ως ειδική κατηγορία

γ) οι εκπαιδευτικοί που στο σχολείο τους σημειώνονται  λειτουργικά πλεονάσματα (όπως φαίνεται στους πίνακες των λειτουργικών κενών- πλεονασμάτων )

δ) οι ευρισκόμενοι στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ

ε) οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ  καθώς και οι αιτούντες απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ να υποβάλλουν αίτηση δήλωσης προτίμησης αυτοπροσώπως στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ ή με FAX στο 22310-29689  από Τρίτη 8-9-2015 έως και Πέμπτη 10-9-2015 και ώρα 12:00. Η διαδικασία τοποθέτησης προβλέπεται από τα ΠΔ 50/1996 και 100/1997 και την υπ’ αρ. 137644/Ε1/3-9-2015 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ.

Για τα κενά και τα πλεονάσματα (ομάδες) εδώ.

(via didefth.gr)

Share.

Comments are closed.