Οδηγίες για την αξιολόγηση των ξένων γλωσσών στο Γυμνάσιο κατά τη διάρκεια των τετραμήνων για το σχολικό έτος 2016-2017

0

“Επειδή, όμως, ο έλεγχος των παραπάνω ικανοτήτων απαιτεί χρονική διάρκεια μεγαλύτερη από αυτή της μίας διδακτικής ώρας, η κατανομή των δοκιμασιών και το επίπεδο γλωσσομάθειας αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής που αυτές ελέγχουν κάθε φορά εναπόκειται στην κρίση των εκπαιδευτικών.”

Κατεβάστε το έγγραφο εδώ ή ακολουθήστε τη διαδρομή “ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ”>”ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΟΔΗΓΙΕΣ)”, από το κεντρικό μενού. Τίτλος ανάρτησης: Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Γυμνασίου 2016-2017 (update 5, 06.01.2017), α/α 17.

Share.

Comments are closed.