«Οικολογικά Σχολεία»: Καμπάνια Global Action Days

0

Για τον υπεύθυνο/η Εκπαιδευτικό που συμμετέχει στο Διεθνές Δίκτυο ΠΕ «Οικολογικά Σχολεία»

Tο Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE), Διεθνής Συντονιστής του Δικτύου «Οικολογικά Σχολεία», χειριστής του οποίου στην Ελλάδα είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, θεσπίζει φέτος την καμπάνια Global Action Days (GAD – http://www.ecoschools.global/global-action-days/about/), η οποία χρονικά τοποθετείται στις 9-15 Νοεμβρίου 2015.

Πρόκειται για μια εβδομάδα (9-15 Νοεμβρίου 2015) όπου σχολεία από όλο τον κόσμο που συμμετέχουν στο Δίκτυο «Οικολογικά Σχολεία» μπορούν να παρουσιάσουν  με το δικό τους μοναδικό τρόπο, τις  δράσεις τους με θέμα την κλιματική αλλαγή.

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εβδομάδα αυτή της παγκόσμια δράσης μπορούν:

  1. Να εγγραφούν στην ιστοσελίδα (http://www.ecoschools.global/global-action-days/register/) που έχει κατασκευαστεί από το Διεθνές Συντονιστικό Γραφείο.
  2. Να σχεδιάσουν τις δραστηριότητες τους για μία ή και περισσότερες μέρες μέσα σε αυτή την εβδομάδα.
  3. Να μοιραστούν τις δράσεις τους και να «ανεβάσουν» φωτογραφίες, βίντεο ή/και συνθήματα σχετικά με τη δράση τους την/τις ημέρα/ες εκείνες, στη διεθνή ιστοσελίδα https://www.facebook.com/GlobalActionDays .

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις δράσεις σας!

Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε στη διάθεση σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Χριστίνα Θεοδωρίκα
Γραμματεία Δικτύου ΠΕ “Οικολογικά Σχολεία”
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
Τηλ: 210 3224944 (εσωτ:104), Φαξ: 210 3225285
E-mail: education@eepf.gr

Share.

Comments are closed.