Οι μεταβολές στα σχολεία της Αθμιας Εκπσης στην Φθιώτιδα (2016-2017)

0

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1826/22 Ιουνίου 2016 η υπ΄αριθμ. 98986/Δ1 υπ. Απόφαση (Ιδρύσεις, Προαγωγές Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων) που υπογράφεται από τον υπ. Παιδείας Νικόλαο Φίλη και τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη, λαμβάνοντας υπόψη «τις προτάσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης», λαμβάνοντας υπόψη «Το αριθμ. Φ2.1/281/21-01-2016 έγγραφο της Διεύ- θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας», β) «Την αριθμ. 67/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμ- βουλίου του Δήμου Λαμιέων».

  1. Προάγονται από το σχολικό έτος 2016- 2017 οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως
  • 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ: Από 12 σε 14
  1. Υποβιβάζονται από το σχολικό έτος 2016-2017 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση ως ακολούθως:
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ: Από 2 σε 1
  • ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Από 12 σε 11
  • ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ: Από 9 σε 8
  • ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ-ΜΕΞΙΑΤΩΝ: Από 5 σε 4
  • ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΡΤΩΝΗΣ: Από 2 σε 1
  1. Καταργούνται από το σχολικό έτος 2016-2017 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:
  • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΡΤΩΝΗ: Οργανικότητα 1
Share.

Comments are closed.