Πως δημιουργούμε άσκηση multiple choice με αναπτυσσόμενο μενού επιλογών στο Word

0

Στο παρακατω αρχείο παρουσιάζεται βήμα βήμα πως μπορούμε να δημιουργήσουμε μια άσκηση πολλαπλών επιλογών σε ένα έγγραφο του Word. Η υποτιθέμενη άσκηση-παράδειγμα, που θα μπορούσαμε να βάλουμε στους μαθητές μας, είναι από το ιστολόγιο Φιλολογική γωνιά του συναδέλφου φιλολόγου Παναγιώτη Λουπάση.

Ανοίξτε το αρχείο “πατώντας” εδώ (pdf).

Απ. Γατής

Share.

Comments are closed.