Φόρμα επίσκεψης σχολείων

    Παρακαλώ επιλέξτε το σχολείο σας (απαραίτητο)

    Σε περίπτωση που επιλέξατε "Άλλο" δώστε το όνομα του σχολείου σας.

    Δώστε το όνομα του δασκάλου της στ' τάξης (απαραίτητο)

    Παρακαλώ συμπληρώστε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας (απαραίτητο)

    Παρακαλώ επιλέξτε την ημερομηνία επίσκεψή σας στο σχολείο μας (απαραίτητο)