Χρήσιμα videos (για τους καθηγητές) πλατφόρμας Cisco Webex

0

Στο άρθρο αυτό θα τοποθετούνται χρηστικά videos στα οποία μπορείτε να βρείτε διάφορες ενδιαφέρουσες ιδέες (tips) για την διευκόλυνσή σας στη μαθησιακή διαδικασία:

Βίντεο 1.

 • Κλείδωμα Συνομιλιών (chat) από τους συμμετέχοντες (μαθητές) της τηλεκπαίδευσης
 • Δεν κλειδώνει τη συνομιλία μεταξύ των συμμετεχόντων (μαθητών) με τον ιδιοκτήτη της δικτυακής τάξης (καθηγητή).
 • Κλειδώνει τις υποσημειώσεις (annotate) σε διαμοιραζόμενα (share) έγγραφα του εκπαιδευτικού.

Βίντεο 2.

 • Κλείδωμα μικροφώνων των συμμετεχόντων (μαθητών) της τηλεκπαίδευσης.
 • Οι μαθητές δεν μπορούν να το ενεργοποιήσουν παρά μόνο με άδεια του καθηγητή.

Βίντεο 3.

 • Πως μπορούμε να πάρουμε χρήσιμες πληροφορίες-αναφορές όπως
  • το πόσες τηλεκπαιδεύσεις έχουν γίνει και ποια ήταν η χρονική τους διάρκεια,
  • ποιοι και πόσοι ήταν οι συμμετέχοντες (μαθητές ή μη),
  • με ποιο όνομα έγινε η εισαγωγή στη τηλεδιάσκεψη
  • πόση ώρα παρακολούθησαν την τηλεδιάσκεψη
  • και άλλα….

Ο Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Λαμίας

Δαφνάς X. Ιωάννης

Πληροφορικής M.Sc.

Share.

Comments are closed.