Ωρολόγιο πρόγραμμα σχολικού έτους 2015-2016

0

Κατά το σχολικό έτος 2015-2016, στις Α΄, Β΄και Γ΄τάξεις των Ημερήσιων Γυμνασίων, θα εφαρμοστεί το ωρολόγιο πρόγραμμα που προβλέπεται από την Υ.Α. 115475/Γ2/21-8-2013 η ποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2121/τεύχος Β΄/28-8-2013.

via didefth.gr

Share.

Comments are closed.