1η Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων 08-11-2020

0

Αγαπητοί Γονείς και κηδεμόνες,

το 3ο Γυμνάσιο Λαμίας, για μία ακόμη σχολική χρονιά είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις εξελίξεις και στην αναστολή λειτουργίας του σχολείου μας. Ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία, που θα επιτρέψουν την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας -χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση.

Ξεκινάμε, όπως και τα άλλα σχολεία, ένα μεγάλο εγχείρημα, για την επιτυχία του οποίου είναι καίρια η συμβολή όλων μας: εκπαιδευτικών, κηδεμόνων αλλά και παιδιών-μαθητών.

Ο χρονικός προγραμματισμός των ενεργειών του σχολείου μας για την έγκαιρη και άμεση πληροφόρησή σας έχει ως εξής:

Κυριακή (08-11)

 • Αποστολή Διαδικτυακών τάξεων των εκπαιδευτικών στα emails των κηδεμόνων.
 • Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου μας
  • πληροφοριών εισόδου στην Διαδικτυακή τάξη των εκπαιδευτικών
  • ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τμημάτων
  • εκπαιδευτικοί ανά τμήμα και ανά μάθημα

Δευτέρα (09-11)

 • 08:00 έως 08:30 – Ενημέρωση κηδεμόνων, από τον Δ/ντη του σχολείου, των τμημάτων Α1 & Α2.
 • 08:30 έως 09:00 – Ενημέρωση κηδεμόνων, από τον Δ/ντη του σχολείου, των τμημάτων Α3 & Α4.
 • 09:00 έως 09:30 – Ενημέρωση κηδεμόνων, από τον Δ/ντη του σχολείου, της Β’ τάξης.
 • 09:30 έως 10:00 – Ενημέρωση κηδεμόνων, από τον Δ/ντη του σχολείου, της Γ’ τάξης.
 • Στη συνέχεια θα γίνουν κανονικά τα μαθήματα των μαθητών από την 4η ώρα μια μετά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Παρατηρήσεις

 • Οι ενημερώσεις θα γίνουν στην δικτυακή τάξη του διευθυντή (Δαφνά Ιωάννη), η οποία σας έχει σταλεί μαζί με τις υπόλοιπες των εκπαιδευτικών στο e-mail σας.
 • Από την Τρίτη (10-11-2020) και μετά θα ακολουθηθεί κανονικά το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου
 • Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ακολουθήσει νέα ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου.
 • Οι κηδεμόνες που ΔΕΝ λαμβάνουν e-mails από το σχολείο μας είναι επειδή:
  • δεν έχουν δηλώσει ακόμα με υπεύθυνη δήλωση την ηλεκτρονική τους ή
  • έχει γίνει αναγραμματισμός στο αρχείο του σχολείου

(Στις περιπτώσεις αυτές επικοινωνήστε με την γραμματεία του σχολείου μας τηλεφωνικά ή μέσω e-mail)

Ο Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Λαμίας

Share.

Comments are closed.