Γερμανικά

Στην παρούσα σελίδα έχουν αναρτηθεί σημειώσεις λεξιλογίου και γραμματικής. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, τις σημειώσεις γραμματικής, έχει αποφευχθεί, όπου αυτό κατέστη δυνατό, η αυστηρή γραμματική ορολογία, ενώ το περιεχόμενο των σημειώσεων (εξηγήσεις, επεξηγήσεις, παραδείγματα) χαρακτηρίζεται αρκετές φορές από έντονα στοιχεία προφορικότητας, σαν να ακούει ο μαθητής τον καθηγητή στην τάξη.

Το συγκεκριμένο υλικό είχε αναρτηθεί και πέρυσι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass, ωστόσο είναι πλέον προσβάσιμο για όλους τους μαθητές του γυμνασίου μας από την ιστοσελίδα μας, ειδικά αυτή την περίοδο που λόγω των ειδικών συνθηκών παρέχεται τηλεκπαίδευση.  Στο υλικό αναγράφεται και η πηγή, εφόσον αυτό δεν έχει συγγραφεί ή δημιουργηθεί από τον υποφαινόμενο ο οποίος στην περίτωση αυτή διατηρεί την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός του (©).

Διαδοχικά το υλικό θα συμπληρώνεται, θα ανανεώνεται, ενώ θα αναρτηθεί, εν ευθέτω χρόνω, και το αντίστοιχο υλικό της Β΄και Γ΄τάξης.

Απόστολος Γατής, MEd Γερμανικής

3-11-2020

Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 1. Ηλεκτρονικό βιβλίο Deutsch-Ein Ht 1 – Α Γυμνασίου (εδώ)
 2. Glossar (Γλωσσάριο) του διδακτικού βιβλίου Deutsch-Ein Hit (εδώ).
 3. Grammatik
 1. Bestimmter Artikel (Οριστικό άρθρο) [download]
 2. Die Personalpronomen (Οι προσωπικές αντωνυμίες) [download] (Πηγή: der/die/das.com)
 3. Präsens -Teil I (Ενεστώτας ομαλών και ανωμάλων ρημάτων -Μέρος I) [download]
 4. W-Fragen [download]
 5. Direkte Fragen (Ευθείες ερωτήσεις) [download]
 6. Personalpronomen er-sie-es-sie (Pl.) (Οι προσωπικές αντωνυμίες er-sie-es-sie πληθ.) [download]
 7. Possessivpronomen-Teil I (Κτητικές αντωνυμίες-Μέρος I) [download]
 8. Die Zahlen 1-100 (Οι αριθμοί από 1-100) [download]

      4. Ασκήσεις

 1. Άσκηση για την κλίση του Ενεστώτα (εδώ)
 2. Επαναληπτικές ασκήσεις (L.1, 18-19) (εδώ)
 3. gern – nicht gern, “Steckbrief” (εδώ)
 4. Άσκηση: Παρουσίασε τα πρόσωπα (εδώ)

Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 1. Glossar (Γλωσσάριο) του διδακτικού βιβλίου (Μέρος Α΄) [εδώ]
 2. Grammatik
 1. Ενεστώτας ανωμάλων ρημάτων (Δείτε πιο πάνω Α΄Γυμνασίου το c)
 2. Φύλλο άσκησης για την αιτιατική (εδώ)

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 • ΘΕΩΡΙΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ανοίξτε το αρχείο εδώ)
 • Φύλλο εργασίας 1 (Επαναληπτικές ασκήσεις Multiple Choice). Στο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας (ανοίξτε το εδώ) αναγράφεται σε κάθε άσκηση σε ποιο γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο αυτή αναφέρεται και β) ένας “δείκτης” (με μπλε έντονη γραφή , δίπλα στην εκφώνηση), ο οποίος παραπέμπει στο αντίστοιχο βήμα θεωρίας.  Για τη θεωρία (σημειώσεις, κανόνες, παραδείγματα) ανοίξτε το αρχείο “ΘΕΩΡΙΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ”.

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 1. Περιγραφή (σπίτι, κατοικία κλπ.) [εδώ]
 2. Λεξιλόγιο (σελ. 11, 12) [εδώ]
 3. Κείμενο συμπλήρωσης κενών [εδώ]
 4. ΘΕΩΡΙΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ανοίξτε το αρχείο εδώ)
 5. Φύλλο εργασίας 1 (Επαναληπτικές ασκήσεις Multiple Choice). Στο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας (ανοίξτε το εδώ) αναγράφεται σε κάθε άσκηση σε ποιο γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο αυτή αναφέρεται και β) ένας “δείκτης” (με μπλε έντονη γραφή , δίπλα στην εκφώνηση), ο οποίος παραπέμπει στο αντίστοιχο βήμα θεωρίας.  Για τη θεωρία (σημειώσεις, κανόνες, παραδείγματα) ανοίξτε το αρχείο “ΘΕΩΡΙΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ”.
 6. ΕΡΓΑΣΙΑ 1 (εδώ)

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 1. Σύνταξη δευτερεύουσας πρότασης [εδώ]
 2. Κείμενο (παραλλαγμένο της σελ. 15) [εδώ]
 3. ΘΕΩΡΙΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ανοίξτε το αρχείο εδώ)
 4. Φύλλο εργασίας 1 (Επαναληπτικές ασκήσεις Multiple Choice). Στο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας (ανοίξτε το εδώ) αναγράφεται σε κάθε άσκηση σε ποιο γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο αυτή αναφέρεται και β) ένας “δείκτης” (με μπλε έντονη γραφή , δίπλα στην εκφώνηση), ο οποίος παραπέμπει στο αντίστοιχο βήμα θεωρίας.  Για τη θεωρία (σημειώσεις, κανόνες, παραδείγματα) ανοίξτε το αρχείο “ΘΕΩΡΙΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ”.