ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η νέα μας ιστοσελίδα (δημιουργήθηκε 26/02/2015) περιλαμβάνει επτά κύριες κατηγορίες (με υποκατηγορίες).

Η φιλοσοφία της ιστοσελίδας είναι αποτέλεσμα συλλογικής και συμμετοχικής εργασίας με τους συναδέλφους, όπως και συλλογική-συμμετοχική είναι η λειτουργία της, μια λειτουργία που επεκτείνεται και στους μαθητές, τηρώντας παράλληλα όλους τους κανόνες ασφαλείας σε επίπεδο κεντρικής διαχείρισης και ευθύνης*, που αφορούν στην πρόσβαση περιεχομένων (αναρτήσεις, επεξεργασία, δημοσίευση κλπ.).

* Υπεύθυνος είναι ο (εκάστοτε) Διευθυντής της σχολικής μονάδας και η διαχείριση (ενημέρωση, ανάρτηση υλικού κλπ.) ανατέθηκε -για το  2014-2015- από τον Σύλλογο Διδασκόντων στον κ. Απόστολο Γατή, ο οποίος επιμελήθηκε τη δομή, τις παραμέτρους και εισηγήθηκε το theme. Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ΠΛΗΝΕΤ της ΔΔΕ Φθιώτιδας, κ. Γιάννη Δήμο, όπως ακριβώς προβλεπόταν και στη σχετική ολοκληρωμένη εισηγητική αξιολογική πρόταση, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ενεργοποίησης της ιστοσελίδας καθώς και η φιλοξενία της σε εξωτερικό πάροχο κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, παρουσίασης, ανάλυσης πολλών επιλογών και τελικής απόφασης του Συλλόγου.