ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
0

Ενημέρωση 11-04-2021

Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες, η τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ισχύοντα δεδομένα, θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή 16 Απριλίου…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
0

Ανοικτή διαδικτυακή ενημέρωση/συζήτηση για το σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας των Πειραματικών Σχολείων

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Στερεάς…

0

Παράδοση της σημαίας

Παράδοση της σημαίας από τον Δντή του Γυμνασίου μας, Δαφνά Ιωάννη, με τους αναγκαίους περιορισμούς και τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης…