Αιτήσεις για Ενισχυτική Διδασκαλία μέχρι την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016

0

Μέχρι την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για συμμετοχή των μαθητών στην Ενισχυτική Διδασκαλία οι γονείς και οι κηδεμόνες τους, με τη δυνατότητα να δηλώσουν όλα τα προσφερόμενα μαθήματα. Κριτήριο για την επιλογή – συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα, ωστόσο όπως έχει αναγγελθεί θα ληφθούν υπ’ όψιν και κοινωνικά κριτήρια.

“H Ενισχυτική Διδασκαλία περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά. Ο/η μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα. Την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στην Ενισχυτική Διδασκαλία την υποβάλλει ο/η γονέας – κηδεμόνας προς τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2016.”
Share.

Comments are closed.