Γερμανικά

Στην παρούσα σελίδα έχουν αναρτηθεί σημειώσεις λεξιλογίου και γραμματικής. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, τις σημειώσεις γραμματικής, έχει αποφευχθεί, όπου αυτό κατέστη δυνατό, η αυστηρή γραμματική ορολογία, ενώ το περιεχόμενο των σημειώσεων (εξηγήσεις, επεξηγήσεις, παραδείγματα) χαρακτηρίζεται αρκετές φορές από έντονα στοιχεία προφορικότητας, σαν να ακούει ο μαθητής τον καθηγητή στην τάξη.

Το συγκεκριμένο υλικό είχε αναρτηθεί και πέρυσι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass, ωστόσο είναι πλέον προσβάσιμο για όλους τους μαθητές του γυμνασίου μας από την ιστοσελίδα μας, ειδικά αυτή την περίοδο που λόγω των ειδικών συνθηκών παρέχεται τηλεκπαίδευση.  Στο υλικό αναγράφεται και η πηγή, εφόσον αυτό δεν έχει συγγραφεί ή δημιουργηθεί από τον υποφαινόμενο ο οποίος στην περίτωση αυτή διατηρεί την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός του (©).

Διαδοχικά το υλικό θα συμπληρώνεται, θα ανανεώνεται, ενώ θα αναρτηθεί, εν ευθέτω χρόνω, και το αντίστοιχο υλικό της Β΄και Γ΄τάξης.

Απόστολος Γατής, MEd Γερμανικής

3-11-2020

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 1. Ηλεκτρονικό βιβλίο Deutsch-Ein Ht 1 – Α Γυμνασίου (εδώ)
 2. Glossar (Γλωσσάριο) του διδακτικού βιβλίου Deutsch-Ein Hit (εδώ).
 3. Grammatik
 1. Bestimmter Artikel (Οριστικό άρθρο) [download]
 2. Die Personalpronomen (Οι προσωπικές αντωνυμίες) [download] (Πηγή: der/die/das.com)
 3. Präsens -Teil I (Ενεστώτας ομαλών και ανωμάλων ρημάτων -Μέρος I) [download]
 4. W-Fragen [download]
 5. Direkte Fragen (Ευθείες ερωτήσεις) [download]
 6. Personalpronomen er-sie-es-sie (Pl.) (Οι προσωπικές αντωνυμίες er-sie-es-sie πληθ.) [download]
 7. Possessivpronomen-Teil I (Κτητικές αντωνυμίες-Μέρος I) [download]
 8. Die Zahlen 1-100 (Οι αριθμοί από 1-100) [download]
 9. Das deutsche Alphabet (Το γερμανικό αλφάβητο) [download]
 10. Τα ουσιαστικά και το γένος τους [download]

      4. Ασκήσεις

 1. Άσκηση για την κλίση του Ενεστώτα (εδώ)
 2. Επαναληπτικές ασκήσεις (L.1, 18-19) (εδώ)
 3. gern – nicht gern, “Steckbrief” (εδώ)
 4. Άσκηση: Παρουσίασε τα πρόσωπα (εδώ)
 5. Άσκηση: Meine Familie (εδώ)
 6. Άσκηση για τις προσωπικές αντωνυμίες [εδώ]

Υλικό μελέτης (Λεξιλόγιο και Γραμματική) [εδώ]

 • Επαναληπτική άσκηση για την κλίση του Ενεστώτα και τις κτητικές αντωνυμίες. – Αόριστο άρθρο και άρνηση στα γερμανικά. [εδώ]

Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 1. Glossar (Γλωσσάριο) του διδακτικού βιβλίου (Μέρος Α΄) [εδώ]
 2. Grammatik
 1. Ενεστώτας ανωμάλων ρημάτων (Δείτε πιο πάνω Α΄Γυμνασίου το c)
 2. Φύλλο άσκησης για την αιτιατική (εδώ)
 3. Άσκηση (Modalverben) [εδώ]

Υλικό μελέτης: i) Λεξιλόγιο (εδώ).

ii) Κλίση ανωμάλων ρημάτων στον Ενεστώτα (εδώ). Σημ.: Σύμφωνα με το βιβλίο σας, θα πρέπει να γνωρίζετε την κλίση των essen, lesen. sprechen και από τις γραμματικές σημειώσεις του fahren.

iii) Κλίση και σύνταξη των Modalverben (εδώ). Σύμφωνα με το βιβλίο σας θα πρέπει να γνωρίζετε την κλίση των können, müssen και dürfen, η οποία υπάρχει τόσο στις σημειώσεις όσο και στη σελίδα 21 του βιβλίου.

iv) Την αιτιατική πτώση (Akkusativ) στις κτητικές αντωνυμίες (βλ. τόσο στην σελίδα 20 του βιβλίου όσο και στις σημειώσεις εδώ).

δ. Χωριζόμενα ρήματα: Θεωρία, Ασκήσεις

ε. Σύγκριση επιθέτου και συγκριτικές προτάσεις – Μέρος 1.: Θεωρία, Ασκήσεις

 

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  • ΘΕΩΡΙΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ανοίξτε το αρχείο εδώ)
  • Φύλλο εργασίας 1 (Επαναληπτικές ασκήσεις Multiple Choice). Στο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας (ανοίξτε το εδώ) αναγράφεται σε κάθε άσκηση σε ποιο γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο αυτή αναφέρεται και β) ένας “δείκτης” (με μπλε έντονη γραφή , δίπλα στην εκφώνηση), ο οποίος παραπέμπει στο αντίστοιχο βήμα θεωρίας.  Για τη θεωρία (σημειώσεις, κανόνες, παραδείγματα) ανοίξτε το αρχείο “ΘΕΩΡΙΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ”.
  • Άσκηση για 1-12-2020 (εδώ)
  • Haustiere (εδώ)
  • Υλικό μελέτης (Λεξιλόγιο των κειμένων στις σελίδες 12, 14 του βιβλίου και της σελίδας 104 και σημειώσεις γραμματικής [σχηματισμός Παρακειμένου ομαλών ρημάτων, Παρατατικός των sein, haben] (εδώ)
  • Χωριζόμενα ρήματα (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ): Θεωρία, Ασκήσεις

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 1. Περιγραφή (σπίτι, κατοικία κλπ.) [εδώ]
 2. Λεξιλόγιο (σελ. 11, 12) [εδώ]
 3. Κείμενο συμπλήρωσης κενών [εδώ]
 4. ΘΕΩΡΙΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ανοίξτε το αρχείο εδώ)
 5. Φύλλο εργασίας 1 (Επαναληπτικές ασκήσεις Multiple Choice). Στο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας (ανοίξτε το εδώ) αναγράφεται σε κάθε άσκηση σε ποιο γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο αυτή αναφέρεται και β) ένας “δείκτης” (με μπλε έντονη γραφή , δίπλα στην εκφώνηση), ο οποίος παραπέμπει στο αντίστοιχο βήμα θεωρίας.  Για τη θεωρία (σημειώσεις, κανόνες, παραδείγματα) ανοίξτε το αρχείο “ΘΕΩΡΙΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ”.
 6. ΕΡΓΑΣΙΑ 1 (εδώ)
 7. Lesetext: Beruf – Grammatik: weil, obwohl (εδώ) [με βάση το υλικό του ΙΕΠ, παραλλαγμένο]
 8. Κείμενο και άσκηση λεξιλογίου (Umzug. Βασισμένο στο υλικό του ΙΕΠ) [εδώ]
 9. Υλικό μελέτης. Α. Κείμενα: Umzug, Sind Sie mit Ihrem Beruf zufrieden?, Β. Λεξιλόγιο, Γ. Γραμματική: Κλίση και σύνταξη των Modalverben, σύνδεσμοι dass, weil, obwohl και η σύνταξη της δευτερεύουσας πρότασης. [εδώ].
 10. Κείμενο (παραλλαγμένο από Themen Neu 2) και λεξιλόγιο: Kein Geld für Irokesen [εδώ]
 11. Κλίση επιθέτου (βασισμένο στις σελ. 28-31 του βιβλίου) [εδώ]

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 1. Σύνταξη δευτερεύουσας πρότασης [εδώ]
 2. Κείμενο (παραλλαγμένο της σελ. 15) [εδώ]
 3. ΘΕΩΡΙΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ανοίξτε το αρχείο εδώ)
 4. Φύλλο εργασίας 1 (Επαναληπτικές ασκήσεις Multiple Choice). Στο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας (ανοίξτε το εδώ) αναγράφεται σε κάθε άσκηση σε ποιο γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο αυτή αναφέρεται και β) ένας “δείκτης” (με μπλε έντονη γραφή , δίπλα στην εκφώνηση), ο οποίος παραπέμπει στο αντίστοιχο βήμα θεωρίας.  Για τη θεωρία (σημειώσεις, κανόνες, παραδείγματα) ανοίξτε το αρχείο “ΘΕΩΡΙΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ”.
 5. Lesetext: Beruf – Grammatik: weil, obwohl (εδώ) [με βάση το υλικό του ΙΕΠ, παραλλαγμένο]
 6. Άσκηση (εδώ)
 7. Κείμενο και άσκηση λεξιλογίου (Umzug. Βασισμένο στο υλικό του ΙΕΠ) [εδώ]
 8. Υλικό μελέτης. Α. Κείμενα: Umzug, Sind Sie mit Ihrem Beruf zufrieden?, Β. Λεξιλόγιο, Γ. Γραμματική: Κλίση και σύνταξη των Modalverben, σύνδεσμοι dass, weil, obwohl και η σύνταξη της δευτερεύουσας πρότασης. [εδώ].
 9. Κείμενο (παραλλαγμένο από Themen Neu 2) και λεξιλόγιο: Kein Geld für Irokesen [εδώ]
 10. Mein(e) Brustfreund(in). Εδώ