Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. (Περιφ. Στ. Ελλάδας) για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου

0

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, […]

Αποφασίζουμε

Διαθέτουμε τους κάτωθι εκπαιδευτικούς, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου, για το συμφέρον της υπηρεσίας, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2015 – 2016, ως εξής:

Συνέχεια εδώ (αρχείο pdf).

 

Share.

Comments are closed.