Επιμορφωτικό σεμινάριο: «Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας»

0

Το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων και στο πλαίσιο των δράσεών του ως συντονιστικός φορέας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» και το Κ.Π.Ε. Καρπενησίου ως συνεργαζόμενο στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο στις 24, 25 και 26 Απριλίου 2015, με θέμα: «Πετρογέφυρα του χθες, δρόμοι του αύριο».

Το Σεμινάριο απευθύνεται:

Ι) Σε 30 εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι προέρχονται από σχολεία που ανήκουν στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας», και θα υλοποιηθεί στους χώρους του Κ.Π.Ε. Καρπενησίου.

Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου προβλέπεται να περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος (Παρασκευή απόγευμα) και δράσεις σε Πετρογέφυρα του νομού Ευρυτανίας καθώς και εργαστήρια με εκπαιδευτικό χαρακτήρα το Σάββατο και την Κυριακή.

Συγκεκριμένα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής ένας (1) τακτικός και ένας (1) αναπληρωματικός εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο και Κ.Π.Ε. που συμμετέχει στο δίκτυο (σύμφωνα με την αίτηση ένταξης).

Τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών κατά σειρά προτεραιότητας είναι τα εξής. Προηγούνται:

α) Τα νέα μέλη (σχολεία) που εντάχθηκαν στο δίκτυο «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 και οι εκπαιδευτικοί τους δεν έχουν παρακολουθήσει ξανά σεμινάριο του δικτύου

β) Τα παλαιά μέλη (σχολεία) που οι εκπαιδευτικοί τους δεν παρακολούθησαν σεμινάρια του δικτύου και,

γ) Τα παλαιά μέλη (σχολεία) που οι εκπαιδευτικοί τους συμμετείχαν στα σεμινάρια του δικτύου.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής και να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεών τους μέχρι τις 24 Μαρτίου 2015 και να την κοινοποιήσουν παράλληλα στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας (στο fax: 24280-90010 ή στο e-mail: mail@kpe-makrin.mag.sch.gr). Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας μέχρι τις 27 Μαρτίου 2015 τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους για ταυτοποίηση.

Η γνωστοποίηση των αιτήσεων από τους Υπευθύνους παρακαλούμε να γίνει συγκεντρωτικά με αποστολή των αιτήσεων συμμετοχής στο fax: 24280- 90010 ή στο e-mail: mail@kpe-makrin.mag.sch.gr, ώστε να ζητηθεί από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. η έγκριση συμμετοχής και μετακίνησής τους.

ΙΙ) Στα μέλη της Συντονιστικής επιτροπής του Δικτύου καθώς και στους εκπροσώπους των Π.Ο. των συνεργαζόμενων Κ.Π.Ε. Περτουλίου – Τρικκαίων, Μουζακίου, Παρανεστίου, Θέρμου & Μεσολογγίου, Κόνιτσας – Πραμάντων, Φιλίππων, Γρεβενών, Στυλίδας – Υπάτης, Κισσάβου – Ελασσόνας, Καλαμάτας, Καστρίου, Ομηρούπολης, Κρεστένων ,Φιλιατών, Έδεσσας – Γιαννιτσών, Αράχθου, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π/θμια Φθιώτιδας.

Το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας θα κάνει την επιλογή των αιτήσεων και θα αποστείλει τα ονόματα των τακτικών και αναπληρωματικών στο Κ.Π.Ε. Καρπενησίου το οποίο θα κάνει την περαιτέρω διαδικασία και επικοινωνία.

Το Κ.Π.Ε. Καρπενησίου προτίθεται να καλύψει από το Τ.Δ.Ε. του έξοδα του Σεμιναρίου που αφορούν στα εξής: διατροφή και διαμονή όλων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών των σχολείων του Δικτύου (στη Μαθητική Εστία Καρπενησίου), τη μετακίνηση των συμμετεχόντων στο πεδίο, έξοδα φιλοξενίας (καφέδες, νερά, αναψυκτικά, αρτοσκευάσματα) και έξοδα γραφικής ύλης, ενώ τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτικών των σχολείων του Δικτύου από και προς το Κέντρο θα βαρύνουν τους ίδιους.

Για τους συμμετέχοντες από τα ΚΠΕ, η διαμονή και η μετακίνησή τους θα καλυφθούν από τα τεχνικά δελτία των οικείων ΚΠΕ και η διατροφή τους από το ΚΠΕ Καρπενησίου.

Το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας θα καλύψει το εκπαιδευτικό υλικό που θα δοθεί στους συμμετέχοντες.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Σεμιναρίου, θα ανακοινωθεί και στην ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Καρπενησίου: http://kpe-karpen.eyr.sch.gr και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας»: http://petrogefyra.webnode.gr/.

Σε όσους παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Ως ημέρες μετακίνησης υπολογίζονται τρεις και για τη νησιωτική Ελλάδα τέσσερις.

Συνημμένα: Αίτηση Συμμετοχής

Η Υπεύθυνη του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας

Μακέλη Γραμματή

Share.

Comments are closed.