“Η Ενέργεια στο Περιβάλλον του Παιδιού”

0

Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παιδαγωγικής του ομάδας και στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, διοργανώνει θεματικό διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στο Μουζάκι, την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Μαρτίου 2015. Το θέμα του σεμιναρίου είναι: «Ενέργεια και Περιβάλλον: Παραγωγή, Κατανάλωση, Διαχείριση κι Εκπαίδευση»

Το σεμινάριο έχει έναρξη στις 16:30 της Παρασκευής και λήξη στις 20:30 το βράδυ του Σαββάτου (οι ημέρες μετακίνησης θα είναι 2 ή 3, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση των συμμετεχόντων).

Η θεματολογία του σεμιναρίου σχετίζεται άμεσα και με τις θεματικές ενότητες του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Η Ενέργεια στο Περιβάλλον του Παιδιού» που συντονίζει το Κ.Π.Ε. Μουζακίου και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς από σχολικές μονάδες της χώρας ενταγμένες στο ομώνυμο θεματικό δίκτυο, σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων που σχολεία τους ήδη συμμετέχουν στο Δίκτυο και μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές και σε εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων στο Δίκτυο Κ.Π.Ε.

Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου θα καλύψει από το Τ.Δ.Ε. του τα έξοδα διαμονής και διατροφής των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο, καθώς και τη μετακίνηση τους στο πεδίο. Η μετακίνηση από και προς το Κ.Π.Ε. θα βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων Κ.Π.Ε. του δικτύου που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο θα καλυφθούν από τα Τ.Δ.Ε. των οικείων Κ.Π.Ε., ενώ τα έξοδα διατροφής θα καλυφθούν από το Κ.Π.Ε. Μουζακίου.

Κατά την επιλογή των υποψηφίων παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τα εξής:

  1. Προτεραιότητα έχουν δύο (2) εκπαιδευτικοί ως τακτικοί και δύο (2) ως αναπληρωματικοί από κάθε σχολική μονάδα που συμμετέχει στο Δίκτυο (Πίνακας Αποδεκτών Ι).
  2. Επιπλέον από κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Πίνακας Αποδεκτών IΙ) υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχουν δύο (2) εκπαιδευτικοί ως τακτικοί και δύο (2) ως αναπληρωματικοί, εάν έχουν υλοποιήσει, υλοποιούν ή προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Π.Ε. συναφές με τα θέματα της ενέργειας. Αν οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών μιας Διεύθυνσης είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες, οι θέσεις τους θα καλυφθούν από εκπαιδευτικούς των άλλων Διευθύνσεων.
  3. Από κάθε συνεργαζόμενο Κ.Π.Ε. μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ένας (1) ως τακτικός κι ένας (1) ως αναπληρωματικός εκπαιδευτικός.

Οι αιτήσεις (επισυνάπτεται υπόδειγμα) υποβάλλονται στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης που ανήκει κάθε εκπαιδευτικός, εκτός από τους συναδέλφους στα Κ.Π.Ε. που θα αποστέλλουν τις αιτήσεις τους κατ’ ευθείαν στο Κ.Π.Ε. Μουζακίου.

Η λίστα συμμετοχών και οι αιτήσεις από κάθε Διεύθυνση να αποσταλούν από τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Κ.Π.Ε. Μουζακίου ηλεκτρονικά στο e-mail: kpekardi@sch.gr ή στο Fax: 2445043363 μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015.

Παρακαλούμε για την άμεση και έγκαιρη ανταπόκρισή σας για να είναι δυνατή η έγκριση τoυ σεμιναρίου από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Share.

Comments are closed.