Ιστορία

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Β΄Γυμνασίου

 • Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο (εδώ.)

Παράθεμα. Προκόπιος, Υπέρ των πολέμων. Η θρησκεία των Σλάβων. Ανοίξτε το εδώ.

 • Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο (σχεδιάγραμμα) και άσκηση με παράθεμα (εδώ).
 • Ο κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του Μεσαίωνα: 
 • α. Η εξάπλωση των Αράβων (με πλαγιότιτλους). Κατεβάστε το αρχείο (pdf) εδώ.
 • β. Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ (με πλαγιότιτλους). Κατεβάστε το αρχείο (pdf) εδώ.
 • γ. Άσκηση (παραθέματα). Κατεβάστε την εδώ.
 • Βίντεο: Η εξάπλωση των Αράβων. (© 2016. Απόστολος Γατής, ΜΕd ΠΕ07)
 • Παγίωση της βυζαντινής κυριαρχίας στα Βαλκάνια και τη Μ. Ασία
  1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας (εδώ)
  2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων (εδώ)
  3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής (εδώ)
  4. Ο εκχριστιανισμός των Μοραβών και των Βουλγάρων: Μέρος Α΄. Ο εκχριστιανισμός των Μοραβών (εδώ) – Μέρος Β΄. Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων (εδώ)
  5. Ο εκχριστιανισμός των Ρώσων (εδώ
 • ΙΙ Κοινωνία και οικονομία

1. Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία (σελ. 48-49 του βιβλίου) και 2. Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους “δυνατούς” (σελ. 50-51 του βιβλίου) [εδώ]

 • Η εξασθένηση του Βυζαντίου και το Σχίσμα με τη Δύση
 1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αι. (1025-1081) [εδώ]
 2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίς [εδώ]
 3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών [εδώ]
 4. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης [εδώ]
 5. Η περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη [εδώ]
 • ΙΙΙ. Ανασύσταση του Βυζαντίου και υποταγή στους Οθωμανούς
 1. Εξάπλωση των Τούρκων και προσπάθειες για ανάσχεσή τους [εδώ]

I. Οι ανακατατάξεις στη Μεσαιωνική Ευρώπη

 1. Ο Καρλομάγνος και η εποχη του [εδώ]
 2. Οι ανακαλύψεις (Σχεδιαγραμματική παρουσίαση εδώ)
 3. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός  (μέρος Α΄, σελ. 113 – 114 “Ο Οικουμενικός άνθρωπος” – εδώ)
 4. Η θρησκευτική μεταρρύθμιση (μέρος Α΄) [εδώ]