Ιστορία

Β΄Γυμνασίου

  • Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο (σχεδιάγραμμα). Κατεβάστε το αρχείο (pdf) εδώ.

Παράθεμα. Προκόπιος, Υπέρ των πολέμων. Η θρησκεία των Σλάβων. Ανοίξτε το εδώ.

  • Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο (σχεδιάγραμμα) και άσκηση με παράθεμα. Κατεβάστε το αρχείο (pdf) εδώ.
  • Ο κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του Μεσαίωνα: 

α. Η εξάπλωση των Αράβων (με πλαγιότιτλους). Κατεβάστε το αρχείο (pdf) εδώ.

β. Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ (με πλαγιότιτλους). Κατεβάστε το αρχείο (pdf) εδώ.

γ. Άσκηση (παραθέματα). Κατεβάστε την εδώ.