Οι πίνακες με τα νέα συνταξιοδοτικά όρια ηλικίας. Αφορά και τους ασφαλισμένους πριν το 1983

0

Στο ΦΕΚ 2325, τ. Β, 27 Οκτωβρίου 2015 δημοσιεύτηκε η απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τα νέα, αυξημένα συνταξιοδοτικά όρια ηλικίας.

Κρίσιμη ημερομηνία θεωρείται η 18η Αυγούστου. Όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν επηρεάζονται και μπορούν να παραμείνουν στην εργασία τους για όσο χρονικό διάστημα επιθυμούν.

Τα νέα όρια με βάση το νέο Ασφαλιστικό πλέον δεν αφορούν μόνο όσους βγήκαν σε σύνταξη ή θεμελίωσαν δικαίωμα μετά την 1.1.2015 αλλά και όσους έχουν θεμελιώσει μέχρι 31.12.2014 όμως η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 1.9.2015.

Ταυτόχρονα με την κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε μόλις χθες ορίζεται ότι οι ασφαλισμένοι του δημοσίου και πριν από το 1983 χάνουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης με 35ετία η 37ετία χωρίς όριο ηλικίας. Για τα πρόσωπα αυτά ως ισχύον την 18−8−2015 όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης, λογίζεται το 58ο ή το 55ο έτος. Για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν συμπληρώσει τα προαναφερόμενα έτη ασφάλισης μέχρι και την 31−12−2021, τα έτη αυτά αυξάνονται από 1−1−2022 σε 40.

Παράλληλα και με βάση τη νομοθεσία όσοι έχουν συμπληρώσει τα όρια ηλικίας αλλά όχι και τα απαιτούμενα έτη εργασίας έχουν μεν το δικαίωμα συνταξιοδότησης αλλά χάνουν, ανάλογα με τα έτη που έχουν υπηρετήσει και το ανάλογο ποσό από τη σύνταξη η οποία πλέον θα ορίζεται με βάση τα 40 έτη. Έτσι για κάποιον που έχει 35ετία θα υπολογίζεται η σύνταξη με βάση τα 35/40α. Θα είναι δηλαδή μικρότερο το ποσό που θα λαμβάνει κατά 5/40α. Ουσιαστικά ένας υπάλληλος που θα μπορούσε να βγει με τον παλιό νόμο σε πλήρη σύνταξη με 35ετία πλέον θα λαμβάνει σύνταξη μικρότερη κατά το 1/8.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνονται σταδιακά, έως την 1η Ιανουαρίου 2022, προκειμένου να εναρμονιστούν με το νέο όριο ηλικίας που διαμορφώνεται στα 67 ή στα 62 με την απαραίτητη προϋπόθεση της συμπλήρωσης 40 ετών ασφάλισης.

(Με πληροφορίες από newsit.gr, alfavita.gr, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ)

Share.

Comments are closed.