Πρόγραμμα του 3ου Γυμνασίου Λαμίας θα παρουσιαστεί στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

0

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγωγής Υγείας του σχολικού έτους 2014-2015 εκπονήθηκε από τους καθηγητές του σχολείου μας κ.κ. Παπίστα Φώτιο και Γατή Απόστολο η διαθεματική βιωματική δράση “Αγαπώ τη θάλασσα. Κολυμπώ με ασφάλεια”, η οποία αξιολογήθηκε από επιστημονική επιτροπή και έλαβε έγκριση παρουσίασης στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας που θα πραγματοποιηθεί στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου 2015 στη Λάρισα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατατέθηκαν περισσότερες από 400 εργασίες (πλήρες κείμενο) που καλύπτουν όλο το φάσμα των θεματικών ενοτήτων του συνεδρίου και θετική κρίση έλαβε περίπου το 75% των εργασιών.

Η διάκριση αυτή είναι ταυτόχρονα η επιβράβευση των μαθητών και μαθητριών του γυμνασίου μας που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και συνέβαλαν τα μέγιστα για την επιτυχή ολοκλήρωσή του, διαθέτοντας αφειδώς τον ελεύθερο χρόνο τους (πολλά μέρη της βιωματικής δράσης για την απόκτηση δεξιοτήτων ελάμβαναν χώρα τα Σάββατα).

Share.

Comments are closed.