Σχετικά με τις αναρτήσεις στην “Διαφάνεια”

0

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι στην κατηγορία “Διαφάνεια” της ιστοσελίδας θα αναρτώνται περιληπτικά -μαζί και με άλλους διαγωνισμούς που αφορούν τη σχολική μας μονάδα- οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εκδρομές και η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών από την εκάστοτε επιτροπή του σχολείου που συστήνεται για τον σκοπό αυτό, με σχετικό link προς την ΔΔΕ Φθιώτιδας, αφού τα παραπάνω αναρτώνται υποχρεωτικά στον ειδικό διαδικτυακό τόπο της Διεύθυνσης.

Share.

Comments are closed.