Σχετικά με τις εφημερίες

0

Οι εφημερίες υπάγονται στα υποχρεωτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών (σχετ.: παρ. 18 άρ. 36 της ανωτέρω (1) σχετικής Υ.Α.). Ο Σύλλογος Διδασκόντων οργανώνει τον καταμερισμό εργασιών στα μέλη του (σχετ.: άρ. 39 περ. Α’ παρ. 5 της ανωτέρω σχετικής (1) Υ.Α.). Ειδικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο Υποδιευθυντής του σχολείου καταρτίζει το πρόγραμμα για τους επόπτες της ημέρας σε συνεργασία με τους διδάσκοντες και ανάλογα με τις χωροταξικές ιδιαιτερότητες των σχολικών μονάδων και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του (σχετ.: άρ. 33 παρ. 2 (ε) της ανωτέρω (1) σχετικής υπουργικής απόφασης). Ο Διευθυντής των σχολικών μονάδων είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος και υπόλογος για την απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω (σχετ.: άρ. 29 της ανωτέρω (1) σχετικής Υ.Α.).

Συνέχεια στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας εδώ.

Share.

Comments are closed.