Υπουργική Απόφαση – Ρύθμισης απουσιών Διδακ. Έτους 2019-2020

0

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση

Οι απουσίες των μαθητών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, από τη Δευτέρα 18η Μαΐου 2020, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους, ή οι ίδιοι εάν είναι ενήλικοι, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.

Στις δηλώσεις αυτές θα αναφέρεται η περίπτωση η οποία συντρέχει:

  • «το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19» (υπόδειγμα1) ή
  • «έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί» (υπόδειγμα2).

οι δηλώσεις αυτές πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο από τον ίδιο τον κηδεμόνα ή με το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ.

Share.

Comments are closed.