Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το βιωματικό εργαστήρι ρητορικής στο 3ο Γυμνάσιο Λαμίας

0

Την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 στο 3o  Γυμνάσιο Λαμίας έγινε με μεγάλη επιτυχία το εισαγωγικό βιωματικό εργαστήριο ρητορικής «Η τέχνη της επικοινωνίας… για μελλοντικούς ρήτορες», με τους έμπειρους εκπαιδευτές της Ρητορικής Εταιρείας Ελλάδας κ. Βασίλη Τσιπόπουλο και κ. Χάρη Μυστακέλη, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Οι μαθητές παρακολούθησαν με μεγάλη προσοχή τους ομιλητές να αναπτύσσουν την διαδικασία της δομημένης αντιπαράθεσης (debate) και συμμετείχαν με μεγάλο ενδιαφέρον σε ομαδική δραστηριότητα συζήτησης και ανάπτυξης επιχειρημάτων αλλά και αντίκρουσης των επιχειρημάτων της αντίθετης γνώμης, σε θέμα σχολικού ενδιαφέροντος το οποίο και αποτέλεσε το θέμα του debate. Ήταν εντυπωσιακή η προσπάθεια του συνόλου των μαθητών να υποστηρίξουν τις ιδέες και τα επιχειρήματα τους στο αναπτυσσόμενο θέμα αλλά και να δομήσουν τον προφορικό τους λόγο αναπτύσσοντας την κριτική και αναλυτική τους σκέψη.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων γνωρίζοντας τα αποτελέσματα ερευνών που αποδεικνύουν ότι τα παιδιά που συμμετέχουν σε debates αποκτούν σφαιρικότερη κατανόηση ενός γνωστικού αντικειμένου σε σχέση με απλές μεθόδους διδασκαλίας, αλλά και περισσότερη αυτοπεποίθηση στην έκφραση των απόψεών τους και βλέποντας την ανταπόκριση των μαθητών του σχολείου μας στο εισαγωγικό εργαστήριο ρητορικής υπόσχεται να στηρίξει την προσπάθεια ένταξης του debate στο εξωσχολικό πρόγραμμα των μαθητών του σχολείου μας την ερχόμενη σχολική χρονιά, μέσω της διενέργειας σεμιναρίων και της οργανωτικής υποστήριξης πρωταθλημάτων.

Share.

Comments are closed.